Wat zijn de opgaven per gebied en op welke thema’s
en doelgroepen, in welke buurten of wijken is intensivering nodig? Wat is de basisinfrastructuur die in de hele stad toegankelijk moet zijn? Dat leest u in deze
Gebiedsgerichte Uitwerking 2023.


Over dit gebied :
Het gebied De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten heeft een relatief jonge bevolking en een groot aantal huishoudens met kinderen. Vooral in De Aker, en nog specifieker in de Middelveldsche Akerpolderbuurt, wonen veel kinderen en jongeren.

Naast een relatief jonge bevolking wonen in De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten ook veelouderen boven de 65 jaar. In de gebiedsanalyse komt naar voren dat vanaf 2022 ook steeds meer ouderen boven de 75 jaar in dit gebied wonen, een kwetsbare groep.

Er zijn onvoldoende fysieke ontmoetingslocaties en activiteiten in de buurt.
De buurtbetrokkenheid in dit gebied is gering en de veranderende  bevolkingssamenstelling een risico. Vereenzaming en verminderde zelfstandigheid liggen daarmee op de loer.

Download hier de brochure en lees verder >>