Durf te vragen aan je Aker medebewoners.

Heb je een vraag of een verzoek?

Wil je iets aanbieden of heb je iets nodig? Wil je iets lenen?

Zoek je contact met buurtgenoten om iets samen te ondernemen?

Wil je weten of er al een clubje bestaat waar je je bij wilt aansluiten?

Plaats het op het prikbord. De reactie komt rechtstreeks, zonder onze tussenkomst bij je.