Eens in de zes weken komt de Regiegroep bij elkaar om zich te buigen over aanvragen van actieve bewoners. Deze aanvragen zijn zeer uiteenlopend maar hebben allemaal betrekking op initiatief nemen in de eigen wijk.
Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een Zwerfvuil-prik-groep, een straatfeest of Mantelzorg groep.
Vragen of meer weten?
Doreen@eigenwijks.nl