West Begroot  Indienfase
10 juli 2023 - 7 augustus 2023

West Begroot 2024 is gestart! Dit jaar is er voor uw buurt € 400.000,- beschikbaar. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen een plan indienen van 10 juli tot en met 7 augustus. Daarna bekijkt de gemeente of het plan haalbaar en uitvoerbaar is. Als dit zo is, gaat het plan door naar de stemfase. Bewoners van 12 jaar en ouder kunnen dan stemmen op hun favoriete plannen met een persoonlijke stemcode. De plannen met de meeste stemmen worden in 2024 uitgevoerd.

Hoe werkt West Begroot?
Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen een plan indienen tot en met maandag 7 augustus. Daarna bekijkt de gemeente of het plan haalbaar en uitvoerbaar is. Als dit zo is, gaat het plan door naar de stemfase. Bewoners van 12 jaar en ouder kunnen dan stemmen op hun favoriete plannen met een persoonlijke stemcode. De plannen met de meeste stemmen worden uitgevoerd.

westbegroot.amsterdam.nl