Het Groenpunt voor Osdorp. Nieuw-West heeft vier Groenpunten waar bewoners terecht kunnen met vragen over groen in de Buurt. Groen in de buurt is er voor iedereen die zijn buurt mooier wil maken. U kunt uw buurt al groener maken met een geveltuin of moestuinbak.


Stadsboerdeij Osdorp
Het aanbod:
Wekelijks spreekuur: Alle woensdagmiddagen tussen 16.00 en 17.00 uur op de Stadsboerderij. Wilt u een geveltuin, samen met uw buren een moestuin starten, speelplek in het groen voor uw kinderen of welk groen initiatief dan ook, kortom heeft u een idee om uw buurt verder te vergoenen, kom naar het  spreekuur!