Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college.

Voor de periode 2022 - 2026 zijn de volgende leden benoemd (op de foto van links naar rechts):
Emre Ünver                (Groen Links)
Sandra Doevendans     (PvdA)
Nazim Türkol               ( D'66)stadsdeel Nieuw-West