Wijkpraktijkteam

In 2016 zijn onderleiding van de gemeente op verschillende pleinen in Nieuw-West wijkpraktijkteams gestart met als doel overlast, criminaliteit, verloedering tegen te gaan en samen met bewoners hierin op te trekken.

Het Wijkpraktijkteam (WPT) is een samenwerking van de gemeente, politie, woningcorporaties, ondernemers en bewoners uit de buurt, jongerenwerk en andere professionals die een rol hebben in de wijk.

Met elkaar willen ze de buurt een schone, hele en veilige plek laten zijn, waar iedereen graag komt.

Het wijkpraktijkteam organiseert activiteiten, zoals bewonersavonden, schoonmaakacties en sport en spel op pleinen. Ook trekt het Wijkpraktijkteam met een mobiele bus de wijk in om bewoners te informeren.

Het einddoel is dat bewoners en ondernemers zich thuis voelen in hun buurt en trots zijn.

Het wijkpraktijkteam zorgt o.a. voor:
  • snelle signalering en aanpak van problemen in de buurt.
  • Minder overlastgevers.
  • Meer betrokken bewoners en ondernemers in de buurt.
  • Snelle actie bij acute incidenten.
  • Perspectief op een betere toekomst voor jongeren.

 Het Wijkpraktijkteam is actief in Osdorp: op het Dijkgraafplein, mobiele unit