Daarvoor kun je terecht bij het Bewonersloket Nieuw-West en krijg je hulp van 
een ervaren ambtenaar.

Het Bewonersloket Nieuw-West is een loket waar u eenvoudig binnen kunt stappen tijdens inloopspreekuren. Het loket is eens in de 2 weken (in de oneven weken) op woensdag geopend. Wisselende thema’s staan centraal. Een ambtenaar helpt u met uw vraag of idee over dit thema.


Waarom een Bewonersloket?
Het plan voor de Bewonersloketten is ontstaan door de evaluatie van het bestuurlijk stelsel in 2021. Na gesprekken met Amsterdammers en bewonersorganisaties is het idee van een Bewonersloket ontstaan, om zo de toegankelijkheid van de gemeente te vergoten.


Contact met ons
Voor een vraag, melding of dienst kun je ons altijd bereiken via: amsterdam.nl, telefoonnummer 14 020 of het Stadsloket. Met een idee voor de buurt kun je bij de gebiedsmakelaar terecht. Heb je een ingewikkelde vraag of idee waarover je met een ervaren ambtenaar in gesprek wilt? Dan kun je terecht tijdens het inloopspreekuur van het Bewonersloket.


We werken niet op afspraak. Daarom kan het zijn dat je even moet wachten als er net iemand voor je aan de beurt is.

Locatie
Jevindt het Bewonersloket in het kantoor van het Wijkpraktijkteam aan de Bernard Loderstraat 24 (Slotermeer).