De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt door de Dienst Digitale Overheid (Logius) van dit ministerie.

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties.

Overheid.nl heeft ook een e-mail service met Berichten over uw buurt.
U kunt zich voor deze site aanmelden en u wordt dan op de hoogte gehouden van berichten en bekendmakingen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Wat voor berichten?
Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving die direct invloed op uw buurt hebben. Deze berichten komen van gemeenten, waterschappen en provincies.