Op het gebied van wonen en zorg voltrekken zich in de praktijk en in het beleid veranderingen die kunnen worden aangeduid met de begrippen extramuralisering, scheiding wonen/zorg en overgang van aanbodsturing naar vraagsturing.

Deze processen leiden tot nieuwe woonzorgproducten en -arrangementen (zoals woonzorgcomplexen, woonzorgzones, diensten aan huis) waarover in de desbetreffende kennispakketten nadere informatie wordt gegeven.

De algemene ontwikkelingen in de trends aan vraagzijde én aan aanbodzijde evenals de ontwikkelingen in het overheidsbeleid in Nederland als ook de ontwikkelingen in het buitenland worden in het thema ‘Introductie wonen en zorg’ behandeld.

Kenniscentrum Wonen Zorg
Voor meer informatie ga naar de website