Ga naar het Sociaal Loket of het buurtteam bij u in de buurt. Daar kunt u informatie en advies krijgen over de mogelijkheden voor ondersteuning in uw stadsdeel. De medewerker helpt u verder of verwijst u door naar hulp en activiteiten in de buurt. U kunt hierbij denken aan:

on­der­steu­ning van vrij­wil­li­gers of maatjes
con­tact met an­de­re man­tel­zor­gers
prak­ti­sche hulp en steun
cur­sus­sen

meer informatie :

De landelijke Dag van de mantelzorg is ieder jaar op 10 november. Amsterdam organiseert op die dag allerlei activiteiten in de stad om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle Amsterdamse mantelzorgers. En voor alle mantelzorgers die zorgen voor een Amsterdammer.