Als reactie op de Buurtacties die vorig jaar zijn gedaan in de MAP, bleek een van de belangrijkste uitkomsten dat men elkaar beter zou willen leren kennen. Vandaar dat de gemeente, Eigenwijks en de huurcorporaties de handen in een hebben geslagen en de eerste editie van de Buiten Buurtkamer hebben georganiseerd. De eerste keer op het Joop Woortmanplein.

Winst:
⁃ Eenzame bewoonster meegenomen door buren en contact intensiveert. Zij zal vaker aanwezig zijn bij gezellige bijeenkomsten in de buurt en de Drie Boertjes. 🎗️
⁃ Enkele veiligheidsmeldingen bij mij en Politie binnengekomen. Ziet u ons op straat? Spreekt u ons gerust aan. 🧷
- Veel goede gesprekken met bewoners over de leefbaarheid in de buurt, de herinrichting en andere thema’s die spelen in de buurt. 💡
⁃ Een idee van bewoners om een high tea in het buurthuis (herhaaldelijk) te organiseren.
⁃ Veel kinderen hebben gelachen en gedanst, ongeveer 30! 🪩
⁃ Enkele nieuwe buurtbudget plannen opgehaald, waaronder een prachtig plan voor Seifertplein. 🌳
⁃ We kregen de vraag of dergelijke evenementjes vaker georganiseerd kunnen worden. We doen ons best, maar goede ideeën en plannen of vrijwilligers/initiatiefnemers zijn altijd welkom 👋

21 juni doen we dit lichtjes over op het Seifertplein ☀️
Aanwezig:
de Alliantie, Eigen Haard, Vesteda, Eigenwijks, Politie Nederland, Team sportservice Amsterdam en veel lieve bewoners.