13 oktober 2023

10 en 24 november 2023

8 en 22 december 2023

De kosten van de maaltijd zijn € 5,00 per persoon maar u mag minder of meer bijdragen, dus iedereen is welkom!

Aanmelden is verplicht vanwege beperkte ruimte! U kunt zich opgeven van maandag tot woensdag in de week dat er een maaltijd is bij
Els Trimp: 06-37 55 75 24 of kom langs in De Huiskamer.

meer info :
buurtmaaltijd