Deze workshop maakt onderdeel uit van vakantielezen en hoort bij het land: “Sportmanië”.
Deelname aan de workshop kan ook zonder dat je meedoet aan vakantielezen.